ข้อจำกัดพร้อมด้วยข้อหลบหลีกที่ไม่น่าอุบัติขึ้นครั้นใช้งานวิทยุสื่อสาร

ในการใช้งานวิทยุสื่อสาร พึงจะงดทางการบอกข่าวเป็นช่วง ๆ เพื่อสถานีอื่นสามารถ ส่งสอดแทรกได้ และจะเป็นการระวังรักษาอายุใช้งานของภาคการส่งวิทยุได้ พูดให้ดังลั่นพอประมาณ ดังกว่าสัญญาณรบกวนแทรกซ้อนภายในบริเวณที่พูด แต่ไม่ถึงกับเป็นการส่งเสียง และจำต้องเว้นช่องไฟ ระหว่างไมค์กับปากโดยประมาณ 2 นิ้ว (ห่างเกินเลยเสียงจะเบา ใกล้เกินเลย เสียงจะแตกพร่า เป็นเหตุให้ฝ่ายรับอาจจะฟังไม่รู้หรือไม่สามารถรับข้อความได้

ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง คือ ไม่ควรจะใช้กำลังส่งออกสภาพอากาศพร่ำเพรื่อ มิควรจะกินเวลาในการปรับความถี่ หรือเปลี่ยนแปลงความถี่มากเกินไป ยิ่งกว่านั้น ไม่สมควรใช้ภาษาพื้นเมืองในการสื่อสารทางวิทยุ อาทิภาษาอีสาน ภาษาใต้ ภาษาเหนือ เป็นต้น  ห้ามใช้เครื่องวิทยุที่ไม่เป็นธรรมโดยนิตินัย ห้ามพูดล้อเล่น คำสบถ คำไม่สุภาพ ไม่ก็พูดเรื่องส่วนบุคคล ห้ามใช้วิทยุส่งข่าวสาร ในเวลาที่ผู้อื่นกำลังส่งข่าวคราว กระจายเสียงอยู่ ห้ามกดสวิทซ์ หรือปุ่มพูด โดยไม่ตั้งใจไม่ก็ กดเล่นเด็ดขาด เนื่องจากอาจจะเป็นเหตุให้บุคคลอื่นที่ฟังเกิดการเข้าใจผิดหรือมีพิษมีภัยได้ ห้ามประลองไมโครโฟน ด้วยการเป่าไมโครโฟน ห้ามส่งข้อความที่ผิดกฎเกณฑ์ผ่านเครื่องวิทยุสื่อสาร ห้ามส่งใจความโฆษณาสินค้า หรือไม่ก็สื่อโฆษณากิจการค้าเพื่อการค้าขาย ไม่แผดเสียงเพลง ผิวปาก ไม่ก็เสียงเอฟเฟคต่าง ๆ ไม่ส่งข้อความรณรงค์หาเสียง ให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองต่างๆ  สุดท้ายควรจะห้ามให้สัญญาณขอความเอื้อเฟื้อคับขัน ยกเว้น มีเหตุฉับพลันจริง ๆ เท่านั้น