เคล็ดการปลูกผักในตึกโดยใช้ตาข่ายพลาสติก

ในการประดิษฐ์ตึกเพราะปลูกผัก โดยการใช้ ตาข่ายพลาสติก หรือ มุ้งไนล่อน แบบสร้างของตึกอาจจะทำด้วยเหล็กหรือไม่ก็ไม้ก็ได้ แล้วแต่ความสมควรของทำเลที่ตั้งพร้อมด้วยความสบายในการหาเครื่องไม้เครื่องมือ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการถมหรือโอบโรงเรือนนั้นจะใช้ ตาข่ายพลาสติกหรือ ตาข่ายไนล่อน หรือ มุ้งไนล่อน แบบ 16 ตา หรือ 20 ตา สีขาว โดย มุ้ง แบบสีขาวนั้นจะทำให้แสงสามารถลอดผ่านได้อย่างชั้นหนึ่งสมกันเพราะด้วยการปลูกผัก ส่วนมุ้งแบบสีฟ้าจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าแสงสามารถลอดผ่านได้เพียงประมาณ 70% เฉพาะ (แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการแสงมากหรือน้อยของผักที่ปลูกด้วย)

การคัดใช้ ตาข่ายไนล่อน หรือ มุ้งไนล่อน นั้นต้องคัดเลือกใช้แบบที่มีตัวเลขตาที่เข้าที โดยที่แนะแนวเลยก็คือ มุ้งไนล่อนแบบ 16 ตา เพราะ แบบ 16 ตา สามารถเปลี่ยนมืออากาศได้อย่างเยี่ยมกว่าแบบที่มีจำนวนรวมตามากๆ แต่จะไม่สามารถคุ้มกันแมลงศัตรูพืชได้ทุกกลุ่ม หากเป็นแมลงขนาดเล็กมากจะไม่สามารถปกป้องได้ดีเท่าไรนัก ซึ่งถ้าใช้ มุ้งไนล่อน ที่มีจำนวนตามากๆ อย่าง 20 ตา จนถึง 32 ตา นั้นจะสามารถปกป้องรักษาแมลงได้มากขึ้น แต่จะส่งผลในเรื่องของอุณหภูมิ ความชุ่มชื้น พร้อมด้วยการถ่ายเทอากาศ ด้านในตึก ที่ทำได้ไม่ดีเท่าแบบ 16 ตา

ผักที่สามารถปลูกได้ในตึกตาข่ายไนล่อน  หรือตาข่ายพลาสติกได้

แผนกกินใบ ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว กวางตุ้ง ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง ขึ้นฉ่าย เป็นต้น

ตระกูลกินดอก ได้แก่ กะหลํ่าดอก บล็อกโคลี่ เป็นต้น

หมู่กินฝักและผล ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ถั่วลันเตา ฯลฯ