การดูแลทำความสะอาดตราประทับ

สำหรับผู้ที่ใช้งานตราประทับอยู่เป็นบ่อย การดูแลรักษาตราประทับให้เรียบร้อยใช้งานอยู่เสมอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความหมายด้วยกันมีควรมองข้าม  เนื่องมาจากตรายางเป็นตราประทับที่ดำเนินงานขึ้นมาจากยางพารารองพื้นด้วยตัวของฟองน้ำ เพื่อทำให้การประทับตราบนแผ่นกระดาษหรือผืนผ้านั้นมีความแจ่มขึ้นซึ่งถ้าหากมีการปกปักรักษาที่ไม่ดีพอแล้วก็อาจส่งผลให้การใช้งานตรายางเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควร หรือทำให้ลายของตราประทับที่ได้ไม่มีความแจ่มชัด หรือทำให้ความอ่อนตัวของยางเสียไปทำให้ยางเสื่อมคุณภาพ

ส่วนกลยุทธ์การดูแลทำความสะอาดตราประทับนั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ  ดังนี้

ภายหลังที่ใช้งานตราประทับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วให้ล้างหรือเช็ดทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีหมึกติดอยู่บนตราประทับ เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยาง

อีกวิธีหนึ่งคือหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้นำตราประทับลงบนกระดาษจนน้ำหมึกจางลงก่อนเก็บเข้าที่เพื่อคุ้มครองหมึกเกาะเนื้อยางในปฐม

ควรเลือกสรรใช้หมึกที่มีไว้เหตุด้วยประทับตรายาง เพราะว่าน้ำหมึกบางชนิดทำลายเนื้อยาง ทำให้เนื้อยางแข็งไม่ผ่อนผัน ทำให้เสื่อมเร็วกว่านิจสิน และจะแตกลายลงท้าย

ในการเลือกทำตรายางควรเลือกสรรตัวตรายางที่ทำจากยางพาราเพื่อให้ใช้งานได้ทนนาน

ควรคัดด้ามจับตรายางที่มีด้ามจับที่ทำจากพลาสติกชั้นดีหรือโพลิเมอร์ชั้นดีเพื่อความคงทนในการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักในการกดประทับเพื่อช่วยถนอมหน้าตรายางให้ใช้งานได้นานขึ้น